<%=PreCnt%>

Výtvarné objekty

Nejaký obsah obecně o této kapitole...

Výtvarné objekty


Výtvarné objekty jsou obrazy, na kterých najdete zakomponované běžné předměty denní potřeby.
Takové, které už dosloužily, ale i takové, které můžete vidět všude kolem sebe.
Objekty vznikají spontánně při pohledu na daný předmět.